Alışveriş Sepetiniz boş.

Alışveriş Sepeti

Alışveriş Sepetiniz boş.

( Açıklamalı - İçtihatlı ) TÜKETİCİ KREDİLERİ ve TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ

Doç. Dr. Tamer İNAL
Türk Hukuku'nda, 23 Şubat 1995 tarihli, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6 Mart 2003 kabul tarihli, 4822 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, muhtelif değişikliklere uğramıştır. Bir diğer değişiklik de, 14 Temmuz 2004 tarihli ve 5217 sayılı Kanun ile yapılmıştır. Diğer yandan, çeşitli Yönetmelik?ler çıkarılmıştır. Bu kapsamda 4077 sayılı TKHK m. 3 hükmünde yapılan değişiklikle, "tüketici" ve "tüketici işlemi", yeniden tanımlanmıştır. Buna göre, "tüketici, bir mal veya hizmeti, ticarî veya meslekî olmayan amaçlarla edinen, kullana...

Önerilen Ürünler

 
HAKSIZ FİİLDE HUKUKA AYKIRILIK UNSURU

HAKSIZ FİİLDE HUKUKA AYKIRILIK UNSURU

PROF. DR. SELİM KANETİ
Fiyatımız :25,00 TL
 
TANIK KORUMA KANUNU ( 2009 )

TANIK KORUMA KANUNU ( 2009 )

İbrahim ÇİÇEK
Fiyatımız :40,00 TL
 
BANKACILIK

BANKACILIK

SELÇUK DURANLAR
Fiyatımız :10,00 TL
 
ORMAN KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT

ORMAN KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT

Doç. Dr. Aynur AYDIN COŞKUN
Doç. Dr. Yusuf GÜNEŞ
Arş. Gör. O. Devrim ELVAN
Arş. Gör. Nimet VELİOĞLU

Fiyatımız :25,00 TL
 
ARAMA ( Adli ve Önleme Araması )

ARAMA ( Adli ve Önleme Araması )

İbrahim ÇİÇEK
Fiyatımız :20,00 TL
 
KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ASKERİ YARGI

KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ASKERİ YARGI

Dr. Mustafa ŞİMŞEK
Hukuk kuralları her toplumda aynı olmadığı gibi değişmez de değildir. Ceza ve Ceza Usul Hukukunda da değişim ve gelişim yaşanmaktadır. Gerek iç hukukta ve gerekse Milletlerarası Hukukta, sosyal ve siyasal akımların etkisini ceza mevzuatında da görebiliriz.

Fiyatımız :20,00 TL
 
 
 
Kazancı Kitap © 2003  - Her Hakkı Saklıdır
Bu site Kaleydoskop Dijital Ajans tarafından hazırlanıyor.